TobelWeb v.2.6.48.34797

Tobel е с обхват на приложение в публичния и частния сектор. Tobel представлява система, която интегрира в себе си данните, поддържани и управлявани от различни платформи и информационни системи. С нейна помощ се предоставят услуги, свързани с географска информация за нуждите на проектирането, благоустройството, строителството и управлението на активите. ГИС Tobel включва в себе си множество компоненти в това число:

За повече информация посетете www.mapex.bg