Община Самоков

Географска информационна системаАдрес за кореспонденция: гр. Самоков ул. Македония №34
Булстат: 000776491
Адрес на интернет страницата на общината: www.samokov.bg
e-mail: samokov@samokov.bg obsh_sam@mail.bg
Работно време на общинска администрацията: 8:30 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:30 ч.
Работно време на Центъра за административно обслужване: 8:30 ч. до 17:30 ч. без прекъсване
Телефони за връзка: 0722/66630, 66631, 66632 и 0889 199 230 (от 08.30 ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 17.30 ч.)